Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2020

Vålberget 2020

I söndags var jag på exkursion vid Vålbergets fäbodar söder om Dala-Floda i Västerdalarna. Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet hade ordnat träffen och Bengt Ehnström guidade oss runt i omgivningarna. Bengt är mycket kunnig inom natur, naturvård och entomologi och det är fantastiskt att få höra honom berätta. Här är en länk till artikel om Bengt (DT 2012). Han var med och startade det som skulle komma att bli Artdatabanken och han har även jobbat med ursprunget till ”Rödlistan”.

(Texten fortsätter under bilderna.)

1__DSF1937_20200809

2__DSF1950_20200809

3__DSF1955_20200809

4__DSF1963_20200809

5__DSF1964_20200809

6__DSF1966_20200809

7__DSF1970_20200809

Vid Vålbergets fäbodar bildades ett nytt naturreservat 2019. Citerar Länsstyrelsen Dalarna; ”Största delen av naturreservatet utgörs av sedan länge övergivna marker som tidigare har slagits och senare betats. Skogen har etablerat sig efter att fäboddriften har upphört. Området har vuxit igen med både asp, gran och björk. Rester av de stora träden, som sannolikt fanns i hackslogen, kan idag ses som mycket grova exemplar av både björkar, granar och tallar. En stor del av den biologiska mångfalden i området består av så kallat biologiskt kulturarv. Biologiskt kulturarv utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom mänsklig påverkan när människan har nyttjat landskapet.”

8__DSF1971_20200809

9__DSF1974_20200809

10__DSF1975_20200809

11__DSF1980_20200809

12__DSF1982_20200809

13__DSF1984_20200809

14__DSF1988_20200809

15__DSF1995_20200809

 

Read Full Post »